מיין תוצאות לפי:
חבילות סקי וחורף
מומלץ 360
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
18/03/19 בשעה 11:10 21/03/19 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
מומלץ 360
חופשות סקי ובזול בפויאנה ברשוב
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
חופשות סקי ובזול בפויאנה ברשוב
29/03/19 בשעה 10:00 31/03/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
29/03/19 בשעה 10:00 31/03/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
כל מה שלא ידעתם על סקי למתחילים ובזול | Romania 360
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
כל מה שלא ידעתם על סקי למתחילים ובזול | Romania 360
29/03/19 בשעה 10:00 31/03/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €620
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €796
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
מומלץ 360
טיול אופנועי שלג וסקי מאורגן
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
טיול אופנועי שלג וסקי מאורגן
08/02/19 בשעה 09:00 11/02/19 בשעה 13:45
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 19:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat