מיין תוצאות לפי:
ספא ומרפא
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
08/07/19 בשעה 18:30 12/07/19 בשעה 13:00
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €755
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €755
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €715
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €715
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 16:20
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
29/06/19 בשעה 12:00 06/07/19 בשעה 15:45
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1105
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1109
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1145
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1105
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1125
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1219
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1165
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1165
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1155
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1104
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1130
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €890
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1199
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1350
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1056
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1105
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1109
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1145
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1105
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1125
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1219
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1165
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €996
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1165
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1155
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1104
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1130
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
מומלץ 360
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1120
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1120
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1120
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1199
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1120
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1120
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
מומלץ 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
29/07/19 בשעה 10:30 05/08/19 בשעה 05:40
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1200
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1349
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1205
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1429
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1198
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1429
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1200
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1429
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1199
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1389
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1205
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1429
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 05:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1205

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat
דילוג לתוכן