טלפון: 0777350055

וואטסאפ: 0548849404

אימייל: office@romania360.co.il