מיין תוצאות לפי:
טיולים לרומניה
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
23/09/19 בשעה 14:40 27/09/19 בשעה 13:00
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €695
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €715
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €759
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 17:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €596
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 14:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
23/09/19 בשעה 14:40 27/09/19 בשעה 13:00
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €759
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €610
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 17:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 14:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
23/09/19 בשעה 14:40 27/09/19 בשעה 13:00
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 1945
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €725
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €745
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €585
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €675
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 17:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 14:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
מלונות ברומניה
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
מלונות ברומניה
26/08/19 בשעה 18:30 30/08/19 בשעה 13:00
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €852
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €928
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €718
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €761
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €676
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €830
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 17:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €684
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €684
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €684
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €741
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 14:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1098
 • הלוך בשעה: 10:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1021
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1091
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €858
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €821
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €988

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat
דילוג לתוכן