מיין תוצאות לפי:
חבילות להרי הקרפטים
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
01/03/20 בשעה 08:50 05/03/20 בשעה 12:35
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €475
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €470
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €415
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 22:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €855
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €935
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €940
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €940
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
01/03/20 בשעה 08:50 05/03/20 בשעה 12:35
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 22:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €920
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
23/02/20 בשעה 08:50 27/02/20 בשעה 12:35
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €515
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €505
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 22:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €920
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €920
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
06/03/20 בשעה 08:50 08/03/20 בשעה 12:35
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €505
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €695
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 22:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €965
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €595
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1005
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1005
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1029
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1005
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1030
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €965
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
מלונות ברומניה
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מלונות ברומניה
20/02/20 בשעה 08:50 23/02/20 בשעה 12:35
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €575
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €585
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 08:50
  חזור בשעה: 12:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €745
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 22:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1025
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1020
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1050
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1059
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1020
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1045
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat
דילוג לתוכן