מיין תוצאות לפי:
טיולים לרומניה
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
23/12/18 בשעה 18:50 27/12/18 בשעה 22:25
מומלץ 360
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
11/03/19 בשעה 10:00 15/03/19 בשעה 12:45
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 18:45
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €515
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €813
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €985
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1154
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €509
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €759
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1079
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €985
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1111
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1165
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1379
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1235
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1245
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1235
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
23/12/18 בשעה 18:50 27/12/18 בשעה 22:25
מלון רדיסון 5*
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מלון רדיסון 5*
26/01/19 בשעה 23:30 29/01/19 בשעה 19:55
 • הלוך בשעה: 23:50
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €602
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €542
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €542
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €542
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €482
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
25/02/19 בשעה 10:00 01/03/19 בשעה 12:45
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 18:45
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €592
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €595
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €585
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €592
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €587
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1249
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1399
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €624
 • הלוך בשעה: 16:05
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €890
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1111
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1115
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1160
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1045
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1054
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1145
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1229
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1239
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1254
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1054
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1355
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1499
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1135
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1095
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1229
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1218
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1319
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1215
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1095
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1142
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1359
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
חבילת נופש במלון אמבסדור 4* | רומניה 360
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
חבילת נופש במלון אמבסדור 4* | רומניה 360
26/01/19 בשעה 23:30 29/01/19 בשעה 19:55
 • הלוך בשעה: 23:50
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €332
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €422
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €392
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €392
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €392
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €362
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €322
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
23/12/18 בשעה 18:50 27/12/18 בשעה 22:25

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי