מיין תוצאות לפי:
טיסה
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €345
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €299
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €389
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €355
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €379
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €410
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €419
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €379
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €435
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €430
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €349
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €349
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €349
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €349
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €419
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €339
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €439
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €378
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €459
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €425
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €345
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €419
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €399
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €525
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €429
 • הלוך בשעה: 15:50
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €396
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €343
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €396
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €343
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 18:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €396
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €343
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €543
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €463
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 11:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €459
 • הלוך בשעה: 07:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €627
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €459
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €459
 • הלוך בשעה: 10:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
27/06/19 בשעה 17:00 30/06/19 בשעה 20:15
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €365
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €425
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €415
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €435
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €560
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €549
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €549
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 09:00
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €692
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €535
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 16:20
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €640
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €676
 • הלוך בשעה: 10:00
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €595
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 16:30
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat
דילוג לתוכן