מיין תוצאות לפי:
טיולי משפחות
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
29/09/19 בשעה 11:30 01/10/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1089
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1109
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1250
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €978
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1149
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1190
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1313
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 17:30
  חזור בשעה: 21:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1199
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1349
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1609
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €865
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1109
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1090
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1627
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €942
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1499
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1245
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1265
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1379
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1289
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1089
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1275
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1479
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €865
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1095
 • הלוך בשעה: 15:50
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 13:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 19:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 15:45
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 18:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 14:40
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €975
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 11:15
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1169
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 07:30
  חזור בשעה: 12:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1199
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 14:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1255
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1090
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 17:00
  חזור בשעה: 20:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
23/07/19 בשעה 23:40 30/07/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1085
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1179
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1209
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1085
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1350
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1155
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1059
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1089
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1229
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1243
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1419
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1309
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1459
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1745
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1769
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1619
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1359
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1349
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1409
 • הלוך בשעה: 1945
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1489
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1409
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1599
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1375
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1179
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1309
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1339
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1179
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
23/07/19 בשעה 23:40 30/07/19 בשעה 19:50
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1175
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1175
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1029
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1075
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1119
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1149
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1290
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1015
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1035
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1169
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1135
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €950
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1234
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1359
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1245
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1390
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1665
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1685
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1234
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1549
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1285
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1349
 • הלוך בשעה: 1945
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1419
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1339
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1530
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1315
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1245
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1279
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
מלונות ברומניה
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מלונות ברומניה
22/07/19 בשעה 10:50 28/07/19 בשעה 18:30
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1235
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1315
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1315
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1079
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1159
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1195
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1135
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1265
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1299
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1159
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1439
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1235
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1135
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1135
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1169
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1315
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1270
 • הלוך בשעה: 18:30
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1329
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 19:45
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1519
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1395
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1399
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1549
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1869
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1265
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1895
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1395
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1445
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1125
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1439
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1495
 • הלוך בשעה: 1945
  חזור בשעה: 23:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1589
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1499
 • הלוך בשעה: 09:15
  חזור בשעה: 13:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1719
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1465
 • הלוך בשעה: 00:05
  חזור בשעה: 20:10
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1265
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 15:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1190
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1399
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 19:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1419
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1265

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי
WhatsApp chat
דילוג לתוכן