מיין תוצאות לפי:
טיולי משפחות
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
07/03/21 בשעה 20:05 11/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €695
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €760
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €830
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €740
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
07/03/21 בשעה 20:05 11/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €740
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €870
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €930
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €840
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €850
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
07/03/21 בשעה 20:05 11/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €750
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €755
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €860
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €725
 • הלוך בשעה: 11:25
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €740
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
07/03/21 בשעה 20:20 11/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €730
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €830
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €840
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €750
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
07/03/21 בשעה 20:05 11/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €675
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €795
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €690
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €740
 • הלוך בשעה: 11:20
  חזור בשעה: 07:45
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €755
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €435
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €590
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €570
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €575
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €580
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619

מעוניין בפרטים נוספים ?

  * שדה חובה למילוי