מיין תוצאות לפי:
טיולים לרומניה
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
05/08/18 בשעה 22:20 12/08/18 בשעה 18:30
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €805
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €760
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €795
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €785
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €656
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €795
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €865
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €865
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €865
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €750
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
כשבא האביב באים לרומניה | Romania 360
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
כשבא האביב באים לרומניה | Romania 360
05/08/18 בשעה 22:20 12/08/18 בשעה 18:30
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €758
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €820
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €890
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €905
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €845
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €935
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €954
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €855
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €945
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1005
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €855
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €890
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
חופשת סקי במלון ספורט 4* בפויאנה ברשוב רומניה 360
05/08/18 בשעה 22:20 12/08/18 בשעה 18:30
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €932
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €969
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €919
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €709
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €835
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €775
 • הלוך בשעה: 09:25
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €875
מומלץ 360
טיול ג'יפים - 4 לילות - Low cost | Romania 360
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
טיול ג'יפים - 4 לילות - Low cost | Romania 360
17/06/18 בשעה 11:30 21/06/18 בשעה 18:30
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
מומלץ 360
חבילת ספא ומרפא – 12 לילות ב-Felix
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
חבילת ספא ומרפא – 12 לילות ב-Felix
11/01/18 בשעה 12:00 18/01/18 בשעה 08:00
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 08:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 12:00
  חזור בשעה: 16:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1189

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי