מיין תוצאות לפי:
חבילות לבוקרשט
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €419
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €445
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €475
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €650
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €545
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €529
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €559
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €585
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €570
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €605
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €435
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €590
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €570
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €575
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €580
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €465
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €435
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €489
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €590
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €570
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €575
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €580
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
מומלץ 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €470
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €455
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €479
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €469
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €485
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €605
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €675
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €660
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €565
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €590
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
מומלץ 360
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
11/03/21 בשעה 20:05 14/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €605
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €705
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €630
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €650
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €640
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
מומלץ 360
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
18/03/21 בשעה 20:05 21/03/21 בשעה 16:25
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €620
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €635
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €675
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €650
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €755
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €620
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €630
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €649
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
רק 8 מקומות נשארו במחיר זה
11/03/21 בשעה 07:00 14/03/21 בשעה 11:00
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €630
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €645
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €620
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €685
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €660
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €725
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €630
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €640
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 07:00
  חזור בשעה: 11:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €680

מעוניין בפרטים נוספים ?

  * שדה חובה למילוי