פרטי החברה

רינה טורס בע"מ, ח.פ. 512317322
רח' משכית 22 ת.ד. 391, הרצליה, 4610302
טל': 077-7350055 פקס': 073-2507737
דוא"ל: office@romania360.co.il
להלן – "רינה טורס"

 

חברת רינה טורס בע"מ המפעילה את אתר רומניה 360, היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת רינה טורס מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.

חברת רינה טורס בע"מ אינה אחראית לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד רינה טורס בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-45 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

תנאי תשלום:
עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית.
בביצוע תשלום בכרטיס אשראי תיגבה ריבית בגין תשלומים עפ"י הריבית המותרת בחוק.

תשלום בטלפון:
התשלום עבור מוצרי החברה מתבצע בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.
החברה תהיה רשאית לגבות דמי טיפול בגין הזמנה טלפונית (בגובה 30 יורו לכל נוסע) אשר יתווספו למחיר המוצג באתר.
בביצוע הזמנה באתר האינטרנט לא ייגבו דמי טיפול.

הבטחת מחיר:
עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) כבר נמצאים בידי הנוסע. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.

דרכון ואיות מסמכים:
על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום החזרה לארץ. בדיקת תוקף הדרכון, הארכתו או הוצאת דרכון חדש הינה באחריות הלקוח. בנוסף, באחריות הלקוח לוודא נכונות איות שמות הנוסעים במסמכים הנשלחים אליו בנוגע לנסיעה (איתו בכרטיס טיסה, וואוצ'רים וכו')

שינויים ועדכונים:
על הלקוח להיות זמין גם בשהותו בחו"ל באמצעי התקשורת שמסר לחברה (טלפון נייד ואי-מייל) כדי שיוכל לקבל עדכונים לגבי שינויים/עדכונים חשובים ככל שיהיו.

הטיסות עשויות להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה וזאת עפ"י כל דין.
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים

תנאי ביטול:

חברת רינה טורס עומדת בתנאי ביטול ושינוי הזמנת שירותים עפ"י שהוגדר בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.

בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בסוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪ לנוסע, הנמוך מביניהם.
רינה טורס תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

במידה וביטול העסקה לא יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן יחולו דמי הביטול/שינוי הבאים:
מרגע ביצוע ההזמנה עד 28 ימי עבודה לפני היציאה – 75% מערך ההזמנה
מ- 27 ימי עבודה ועד היציאה – 100% מערך ההזמנה
החלפת שמות נוסעים – נדרשת בדיקה מול נציג המכירות האם ניתן לבצע החלפת שם ובאיזו עלות (מחיר החלפת של נע בדרך כלל בין 100-180 יורו לנוסע)

ביטול הרשמה לטיול מאורגן – במידה ואינו מובטח בעלות 50 אירו לנוסע

חופשה נעימה!

 

 

 

רינה טורס בע"מ – רומניה 360