מיין תוצאות לפי:
טיולי משפחות
מומלץ 360
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
מומלץ 360
חופשת סקי במלון גראנד טלפריק פויאנה ברשוב 4* רומניה 360
05/08/18 בשעה 11:30 09/08/18 בשעה 16:30
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €726
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €746
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €874
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €824
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €617
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €874
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €966
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €968
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1094
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €569
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €840
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €855
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €952
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1109
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1350
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €791
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1059
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €855
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1049
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €868
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1072
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1139
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €942
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1055
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1032
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1059
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €920
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €932
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1264
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1186
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €982
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €841
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €726
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €797
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €715
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €665
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €853
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €887
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €656
רק 7 מקומות נשארו במחיר זה
24/07/18 בשעה 23:40 31/07/18 בשעה 19:40
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €659
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €499
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €777
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €545
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €539
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €955
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €515
 • הלוך בשעה: 10:40
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €965
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €779
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €599
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €639
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1105
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1079
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €555
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €710
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €629
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €585
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €749
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €744
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
18/08/18 בשעה 16:45 22/08/18 בשעה 23:20
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €794
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €890
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €725
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €657
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €794
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €888
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €921
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €615
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €886
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €560
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €759
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €655
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €519
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €856
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €715
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 19:30
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €669
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €885
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €765
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €925
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 23:20
  מחיר ממוצע לנוסע
  €449
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €999
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €819
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €886
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €909
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €777
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
02/09/18 בשעה 11:30 06/09/18 בשעה 16:30
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €699
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €764
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €689
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €735
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €739
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €895
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1019
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €545
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €809
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €929
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €769
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €719
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €829
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €964
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €893
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €839
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €789
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 19:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €949
 • הלוך בשעה: 23:30
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 18:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 20:05
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €825
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1009
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €910
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €521
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €683
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €609
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €695
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €625
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €579
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €745
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 07:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €759
רק 6 מקומות נשארו במחיר זה
05/08/18 בשעה 11:30 09/08/18 בשעה 16:50
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €626
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €889
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €810
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €815
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €989
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €899
 • הלוך בשעה: 00:30
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €879
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €589
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €979
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1029
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €849
 • הלוך בשעה: 19:05
  חזור בשעה: 23:59
  מחיר ממוצע לנוסע
  €980
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:35
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1129
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €995
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1080
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1095
 • הלוך בשעה: 23:40
  חזור בשעה: 19:40
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1089
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €915
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1069
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1039
 • הלוך בשעה: 10:50
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1099
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €959
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1010
 • הלוך בשעה: 22:20
  חזור בשעה: 18:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €939
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1229
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €619
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 07:00
  מחיר ממוצע לנוסע
  €859
 • הלוך בשעה: 20:20
  חזור בשעה: 19:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 20:55
  מחיר ממוצע לנוסע
  €799
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €729
 • הלוך בשעה: 11:30
  חזור בשעה: 16:50
  מחיר ממוצע לנוסע
  €679
 • הלוך בשעה: 11:10
  חזור בשעה: 16:25
  מחיר ממוצע לנוסע
  €869
 • הלוך בשעה: 16:45
  חזור בשעה: 20:30
  מחיר ממוצע לנוסע
  €1059

מעוניין בפרטים נוספים ?

* שדה חובה למילוי